A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, válás, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre.

Az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 8.30-12.00

Telefonszámok:

Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezési ügyekben: +36 1 323 3168

Egyéb hazai anyakönyvi ügyekben: +36 1 323 3176

Email cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Postacím: 1368 Budapest, Pf. 222

Az anyakönyvezést célszerű minél hamarabb elkezdeni, tekintettel arra, hogy a magyarországi ügyintézés ideje hiánytalan kérelem esetében is előreláthatólag kb. 3-5 hónapot vesz igénybe.

 

I. SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • a gyermek külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonata;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (személyi igazolvány vagy útlevél);
 • honosítással magyar állampolgárságot szerzett szülők esetén honosítási okirat.

Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:

 • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez, vagy
 • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással, vagy
 • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással.
 • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • a macedón hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással);
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány.

Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:

 • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez, vagy
 • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással, vagy
 • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

Letölthető dokumentum külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez itt

 

II. HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását vagy megszűnését igazoló okirat (jogerős bírósági végzés; válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással).
 • Honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező esetén honosítási okirat.

Főszabály szerint mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

 Letölthető dokumentum külföldön kött házasság hazai anyakönyvezéséhez itt

 

III. VÁLÁS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani (ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. Egyezmény);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs személyazonosságát és magyar állampolgárság igazoló érvényes okmánya (pl.útlevél vagy személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár);
 • honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező esetén honosítási okirat.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.  

Letölthető dokumentum a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról itt

 

IV. HALÁLESET HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonata (külföldi okirat esetén hiteles magyar fordítással);
 • az elhunyt személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint 1 éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági bontóítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata – külföldi okirat esetén hiteles magyar fordítással).

Letölthető dokumentum a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez itt.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.