Anyasági támogatás és Fiatalok Életkezdési Támogatása (ún. Babakötvény)

Az anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „babakötvény”) iránti kérelmek 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken is kezdeményezhetők a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára az alábbiak szerint.

Az eljárás nem díjköteles.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint.

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám (továbbiakban: édesanya) - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg.

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a lap alján található linken keresztül lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmet a konzulátuson kívánják benyújtani, úgy kérjük, hogy a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal!  A kérelmező édesanyának be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Fontos, hogy az igénylőlapokon ne tüntessenek fel magyar lakcímet, még akkor sem, ha egyébként állandó lakhelyük Magyarországon van, mivel ebben az esetben a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne a kérelmet beadni. Mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, ezt valamilyen okirattal alá kell támasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány) a kérelem mellékleteként. Bár az igénylőlapon nem szerepel külön rubrika, az Államkincstár kéri a külföldi számlaszám mellett az IBAN kód szerepeltetését a 21. pontnál, vagy kérik az IBAN-t tartalmazó bankszámlakivonat csatolását a kérelem mellé.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, ugyanakkor ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem játszik szerepet, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre.

Figyelem! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható a magyarorszag.hu oldalon keresztül, illetőleg postai úton is beküldhető (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról, valamint a kérelem elfogadását követő nyolc napon belül a támogatás kiutalásáról is. Az ügyfelek részére az Államkincstár a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu címen nyújt közvetlenül tájékoztatást. Az Államkincstár javasolja, hogy lehetőség szerint minden esetben a bankszámlás utalást válasszák az ügyfelek.

FÉTÁM (Fiatalok Életkezdési Támogatása - ún. „Babakötvény")

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás a 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermekgyermekek után igényelhető. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni (letölthető a lap alján).

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (ESZIG/SZIG vagy ennek hiányában Útlevél), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványának másolatát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető! Ha azt a szülő vagy hozzátartozó kezdeményezi, az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás átkerül a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlára, amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25.000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Startszámla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre. A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Magyarország határaihoz közel több mint 80 államkincstári ügyfélszolgálat működik, ahol a FÉTÁM-hoz kapcsolódóan Start számlát lehet nyitni. (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/)  

Kitölthető dokumentumok

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d7d6e00d-8b85-4a15-8c0d-cf152f444015&_n=kerelem_anyasagi_tamogatas_megallapitasara_a_kulfoldon_szuletett_es_kulfoldon_elo_magyar_allampolgarsagu%2Fnem_magyar_allampolgarsagu__%27magyar_igazolvannyal%27_rendelkezo_gyermek_eseten_(cst_kat_01)

Köldökzsinór Program

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=1fbe4031-5da3-4542-8bdb-837a1b0bc473&_n=kerelem_eletkezdesi_leteti_szamla_megnyitasa_irant_a_kulfoldon_szuletett_es_kulfoldon_elo_magyar%2Fnem_magyar_allampolgarsagu__%27magyar_igazolvannyal%27_rendelkezo_gyermek_eseten_(cst_fetam_01)