I. MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE

Magyar útlevél igénylésére magyar állampolgár jogosult. Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Így az útlevél gyorsabban, és konzuli közreműködési díj megfizetése nélkül készül el. Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb található okmányiroda elérhetőségét ezen a honlapon keresheti meg.

 

Szükséges iratok

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

Nagykorú kérelmező esetén

 • személyazonosság megállapítására: érvényes személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél, vagy érvényes külföldi fényképes okmány;
 • magyar állampolgárság igazolására: érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes magyar útlevél, vagy honosítási okirat, vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél;
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben a személyazonosságot illetően kétség merül fel;
 • egyszerűsített honosítás keretében magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmezők

 • a személyazonosság megállapítására és a magyar állampolgárság igazolására az előző pontban – nagykorú kérelmezők – felsorolt dokumentumok;
 • igazolványkép, amennyiben a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be és nem jelent meg személyesen;
 • a szülők (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya;
 • gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása szükséges;
 • kiskorúak esetében – főszabály szerint – mindkét szülő személyes jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához.

Kivétel: Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag írásban, közjegyző, konzul, gyámhatóság, járási hivatal, útlevélhatóság vagy büntetés végrehajtási intézet vezetője előtt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva kell megtenni.

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az eddigi érvényes útlevelében/személyazonosító igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor szíveskedjen magával hozni a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a házasságot felbontó ítéletét. Amennyiben válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, a házasság hazai anyakönyvezését el kell végezni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki.

Amennyiben az útlevél 1 évnél régebben lejárt, mindenképpen hozza magával a születési, és amennyiben házas, házassági anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy 1 éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 10-16 hét. Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzulátus döntése. Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az útiokmánya érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége!

Az eljárás ideje

Az útlevél kérelem ügyintézési határideje 20 nap. Az elkészült útlevél külképviseletre történő kipostázása további kb. 3-4 hetet vehet igénybe. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor. Az elkészült okmányok megérkezéséről ügyfeleinket értesítjük.

Soron kívüli, azonnali és sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség (a konzuli osztályon nincs).

Az útlevél érvényességi ideje

6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

18 és 65 év közöttiek esetében 5 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani, illetve kérelemre 10 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani).

65 éven felülieknél 10 év mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

 

II. ELVESZETT, ELLOPOTT, ELTŰNT OKMÁNYOK BEJELENTÉSE

Amennyiben magyar úti okmányát ellopták, vagy elvesztette, ennek tényét 3 napon belül be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. Kérjük, hogy lopás gyanúja esetén a bejelentést először a helyi rendőrségen tegye meg, s ha jegyzőkönyvet kap, úgy azt is csatolja. A bejelentést követően a konzulátus haladéktalanul gondoskodik az okmány letiltásáról.

Megtalált okmányok bejelentése

Amennyiben valamely korábban elveszett, eltűnt, vagy ellopott magyar úti okmányát megtalálta, vagy az előkerült, ennek tényét szintén be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. A bejelentés módja a konzulátuson azonos az okmányok elvesztésének, eltűnésének, ellopásának bejelentésével.

 

III. IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, kérelemre hazatérés céljából legfeljebb 6 hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állítunk ki.

Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél kiállításáért 30 EUR konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Fontos! Az útlevél vagy személyazonosító igazolvány eltulajdonításáról minden esetben rendőrségi jegyzőkönyvet kell mellékelni a kérelemhez.

Az ideiglenes magánútlevelet a hazautazástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül le kell adni a járási hivatalnál, vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti ország magyar külképviseletén.

A macedón nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.