A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet 

a Balassi Nyári Egyetemen való részvételre

A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, színháztörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul. A négyhetes magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével.

A képzés időtartama 4 hét (2022. július 18. – 2022. augusztus 12.)

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be

  • a 18. életévét betöltött, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személy, valamint
  • a 18. életévét betöltött, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2022. április 1., 24.00 (UTC+1)

További információ a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjprogram honlapján: https://balassischolarship.kormany.hu